logo    kokosový olej coco24    výhodné 2,5 l a 5 l balenia 

ako nakupovať, obch. podmienky
ako nakupovať:

Objednávanie tovaru

V internetovom obchode paleoshop.sk  je nákup tovaru  veľmi jednoduchý a  pohodlný. Na stránke  sa nachádzajú všetky informácie týkajúce sa ponúkaného tovaru a informácie pre nákup. V prípade nejasností Vám poradíme na uvedených telefonických a e-mailových kontaktoch v sekcii „KONTAKT

Registrácia a prihlásenie

Pre nákup v internetovom obchode nie je povinné sa zaregistrovať. Ak sa predsa rozhodnete pre tento krok, môžete tak učiniť vyplnením registračného formulára v sekcii „REGISTRÁCIA". Po úspešnej registrácii vám bude obratom zaslaný e-mail, ktorý potvrdí vašu registráciu. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek  cez sekciu „PRIHLÁSENIE".

Výhody registrácie:

1/Registrovaní a  prihlásení užívatelia si nemusia znova vypĺňať svoje osobné údaje v prípade ďalšej objednávky.

2/Možnosť sledovať priebeh stavu objednávky.

Výber tovaru - Košík

Tovar si môžete prezerať a vybrať v jednotlivých sekciách. Pri každom produkte je napísaný stručný popis výrobku a aktuálna cena. Ak máte o vybraný tovar záujem, kliknete na "KOŠÍK". V prípade, že chcete zrušiť nejaký druh tovaru z košíka kliknete na ikonu „ZMAZAŤ" alebo upraviť množstvo, kliknete na  ikonu "ks".

Pre ukončenie nákupu v internetovom obchode stlačte ikonu „OBJEDNAŤ". Pre spoľahlivé a rýchle dodanie Vami vybraného tovaru treba vyplniť "DODACIU ADRESU" alebo "FAKTURAČNÉ ÚDAJE" zadať presné informácie ako sú: meno a priezvisko, adresa, PSČ a mesto, dodacia adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Ďalej treba uviesť  informácie o doprave (kuriér, dobierkou, osobný odber ), o  výbere spôsobu platby (hotovosť, dobierka, platba cez účet) a  potvrdiť objednávku. Po vyplnení všetkých náležitostí  sa Vám zobrazí celková objednávka s dodacou adresou, spôsobom dopravy, zoznamom vybraného tovaru, fakturačnou adresou a spôsobom platby. Po skontrolovaní správnosti všetkých údajov kliknite na „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Po odoslaní a spracovaní objednávky bude na váš e-mail obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade  vzniknutých problémov alebo nejasností Vás budeme kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Váš tovar Vám bude doručený na základe dodacej lehoty.

obchodné podmienky:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.paleoshop.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku spracovanú systémom obchodu.

Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na internetovej stránke elektronického obchodu. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené v platnej mene SR – EURO  vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

A) Na účet

U platieb bankovým prevodom počkajte na zaslanie zálohovej faktúry, ktorá Vám príde e-mailom. Tam nájdete všetky potrebné údaje k platbe (variabilný symbol, atď.).

B) Dobierkou

III. DODACIE PODMIENKY

Objednávka sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom kupujúci bude informovaný o priebehu vybavovania e-mailom alebo telefonicky. Mailom obdrží aj informáciu ohľadne vybavenia objednávky spolu s faktúrou za tovar. Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry.

Doba  expedície tovaru sa štandardne pohybuje v rozmedzí 4-14 dní v závislosti od našich skladových zásob, resp. od skladových zásob našich dodávateľov. Uvedená doba dodania tovaru sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade bude zákazník  informovaný e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje správnosť a nepoškodenosť tovaru. Kupujúci je povinný v mieste odberu objednanú zásielku skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený obal a ak takúto skutočnosť zistí, musí to oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať a spísať záznam  do prepravného dokladu o rozsahu poškodení, ktorý svojim podpisom potvrdí dopravca. Len na základe spomenutého záznamu  môžu byť vady akceptované. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

V prípade, že tovar sa doručí na miesto odberu v dohodnutom termíne a kupujúci neprevezme svoju zásielku, a bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, budú mu účtované všetky vzniknuté náklady za opakované dodanie. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom.

V prípade, že kupujúci nevie osobne prebrať svoju zásielku a zabezpečí splnomocnenú osobu na prebratie zásielky, musí sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru, alebo dokladom o zaplatení.

Doručovanie ťažšieho a rozmernejšieho tovaru kuriérskou službou neznamená vynášku tovaru priamo do bytu. Kuriér  nie je povinný tento úkon vykonať. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne.

Spôsob dopravy tovaru si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

A) doručenie kuriérom kuriérskej spoločnosti

Dobierka: doprava + balné

- do 3 kg - 3,50 €

- do 10 kg - 4,90 €

- do 15 kg - 6,90 €

- do 20 kg - 7,90 €

Dobručenie objednávok za vyššie uvedených podmienok platí pre celé územie SR. Objednávky s požiadavkou doručenia do zahraničia sú posudzované individuálne.

B) bezplatné doručenie v rámci Bratislavy - platí len pre objednávky nad 2,5 kg

Po vybavení objednávky je kupujúci informovaný o expedícii tovaru a bezplatnom doručení, ktoré sa uskutoční v rámci 5 pracovných dní.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku (telefonicky, e-mailom) bez udania dôvodu, a to však iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že objednané produkty ešte neboli vyfakturované.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

- zmenila sa cena dodávateľa produktu

V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa radia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar nepoškodený v originálnom balení vrátane faktúry predávajúcemu.

O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, ak zákazník zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, zistenú chybu treba čo  najskôr oznámiť e-mailom alebo písomne na uvedené kontakty.

Pri  reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe  a reklamácia by mala obsahovať nasledovné údaje:

- meno zákazníka

- názov a typ tovaru ktorý reklamujete

- dátum nákupu, číslo faktúry

- dôvod reklamácie (popis vady, prípadne poškodenia)

VII. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ  má v súlade so zákonom  o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.)  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať a odovzdať predajcovi  nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného listu, návodu na používanie a pod., a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 7denné lehoty). Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561.  Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je schopný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !!!

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za nákup tovaru, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Za čas strávený čítaním Obchodných podmienok Vám ďakujeme. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

MzIyOTAzO